Wood Sage & Sea Salt

หลีกเร้นจากวันที่วุ่นวายไปสัมผัสกับสายลมเย็นสดชื่นของชายฝั่งทะเล เกลียวคลื่นที่ซัดสาดชายฝั่งจนกลายเป็นฟองสีขาว อากาศที่เย็นสดชื่นของเกลือทะเล กลิ่นหอมของแร่ธาตุและโขดหินที่ขรุขระ ผสานเคียงคู่มากับเสจที่เป็นตัวแทนของผืนดิน

BESTSELLER

30ml

9ml, 15ml

200g

9ml, 30ml, 15ml

4 x 100ml

250ml

50ml