แนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของเรา


Jo Malone London ตระหนักดีว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการเลือกใช้แนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความรอบคอบเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของเรา สิ่งนี้เป็นเป้าหมายที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและเรามุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ดียิ่งขึ้นโดยนำเอาแนวทางปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบที่เป็นศูนย์กลางมาใช้ ซึ่งช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอันเป็นหัวใจสำคัญของบริษัท ในทุกการกระทำของเราถูกถักทอขึ้นด้วยพลังของความเอื้ออาทร ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลและนำไปรีไซเคิลได้ ไปจนถึงพันธสัญญาในการที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากหน่วยการผลิตที่เน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อให้มีความโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับส่วนผสมของเราที่มาจากแหล่งผลิตที่มีความรับผิดชอบ และมีความเคารพต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ในขณะนี้เรากำลังดำเนินการทบทวนมาตรฐานความยั่งยืนของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และในฐานะของบริษัทที่มีความภาคภูมิใจในมรดกที่สืบทอดมาจากประเทศอังกฤษ เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้พันธสัญญาของเราในการผลิตในอังกฤษ หรือ Made in Britain มีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านการผลิตและการเลือกสรรส่วนผสมอย่างพิถีพิถัน

ความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของเรา

ในขณะที่ธรรมชาติจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราตลอดไป Jo Malone London มีปณิธานที่จะได้มีส่วนร่วมในการปกป้องโลกอันสวยงามและเป็นที่รักใบนี้ เราตระหนักดีว่ากระบวนการผลิตสามารถส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้มากเพียงใด เราจึงมีการดำเนินการร่วมกับ Whitman Laboratories ซึ่งเป็นโรงงานผลิตของเราในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน (CO2) ในกระบวนการผลิตเพื่อให้มีการบริหารจัดการผลกระทบจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ด้วยการสนับสนุนจากบริษัทแม่ของเรา เราได้ลงนามในสัญญา Renewable Energy 100 เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้า 100% จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในสิ้นปี 2020 โดยในปี 2019 โรงงานผลิตของเราที่ตั้งอยู่ทั่วโลก 100% ประสบความสำเร็จในการลดจำนวนขยะอุตสาหกรรมที่จะถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบให้เป็นศูนย์ ในขณะที่ 85% ของศูนย์กระจายสินค้าทั่วโลกของเราก็ประสบความสำเร็จในการลดจำนวนขยะอุตสาหกรรมที่จะถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบลงจนเป็นศูนย์ด้วยเช่นกัน

เราต้องการให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของ Jo Malone London ถูกสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้นเราจึงดำเนินการให้ทุกการจัดหาวัตถุดิบโดยบุคคลที่สามมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณที่เรายึดถือ (Code of Conduct) เราแสวงหาซัพพลายเออร์ที่มีความโปร่งใส ปลอดภัย และยุติธรรม นอกจากนี้เรามีความพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบเหล่านั้นมาจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืน อีกทั้งเรายังตระหนักดีว่ามีอีกหลายสิ่งที่ยังสามารถทำได้และกำลังพัฒนากรอบการทำงานที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบขึ้นเพื่อใช้ในการจัดหาวัตถุดิบที่มีความยั่งยืนซึ่งให้ความเคารพต่อชุมชนท้องถิ่นและวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของพวกเขา

เพื่อที่จะเป็นผู้นำในการสนับสนุนความก้าวหน้าและการเดินทางสู่การพัฒนาที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป Jo Malone London  ตระหนักดีว่าเราต้องสร้างความรู้และมีความมุ่งมั่นในการที่จะท้าทายการรับรู้และวิธีการปฏิบัติที่มีอยู่เดิม ดังนั้นเราจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรต่าง ๆ อย่างเต็มภาคภูมิเพื่อให้เราสามารถนำการเรียนรู้ที่สำคัญเหล่านั้นไปใช้ และได้ร่วมแบ่งปันถึงกระบวนการและแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่ทำให้เรามีการพัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง

องค์กรที่เราเป็นสมาชิกผ่านบริษัทแม่ของเรา ได้แก่:

AIM-Progress ฟอรัมการจัดหาแหล่งวัตถุดิบทั่วโลกสำหรับใช้ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านห่วงโซ่อุปทานให้ดียิ่งขึ้น

NRSC (Natural Resources Stewardship Circle) องค์กรไม่แสวงกำไรที่อุทิศตนเพื่อริเริ่มการใช้แนวทางปฏิบัติที่ดี (good practices) และการจัดซื้อจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรมความงามตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (UN Convention on Biological Diversity)

Jo Malone London ชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการขนส่งในประเทศไทย*

*บริษัท Estee Lauder Companies Inc. ให้ทุนสนับสนุนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อชดเชยการปล่อย CO2 อันเป็นผลมาจากการส่งมอบสินค้าจากศูนย์เติมสินค้าของ Jo Malone London ในประเทศไทย ไปยังที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้บริโภค (ไม่รวมการสั่งซื้อออนไลน์และรับสินค้าที่ร้าน และการจัดส่งภายในวันเดียวกัน)

คำมั่นสัญญาด้านบรรจุภัณฑ์ของเรา

ตลอดเวลาที่ผ่านมา Jo Malone London คำนึงถึงความรับผิดชอบในการบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการที่มีความรับผิดชอบเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและแสดงถึงความอาทรที่มีต่อโลก บรรจุภัณฑ์ของเราในปัจจุบันมากกว่า 75% สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และเรากำลังดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แม้ว่าเราจะทราบดีว่าสิ่งที่ทำอาจยังไม่ดีพอ แต่เรามีเป้าหมายที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์ของเรา 75-100% สามารถรีไซเคิล  รีฟิล นำกลับมาใช้ใหม่ ใช้วัสดุรีไซเคิล หรือนำมาคืนได้ภายในปี 2025 เพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตามมาในที่สุด

ในปัจจุบัน:

Solid Scent Duo Palette เป็นผลิตภัณฑ์รีฟิลได้ชิ้นแรกของเรา

กล่องบรรจุภัณฑ์สีครีมและดำอันเป็นเอกลักษณ์ของเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

สินค้าของเราน้อยกว่า 9% (โดยน้ำหนัก) ถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์พลาสติก

เราใช้พลาสติก PET สำหรับขวดที่ทำจากเรซิน เนื่องจาก PET เป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างแพร่หลาย

ในปี 2020 เราได้บรรลุเป้าหมายในการลดการฝังกลบของเสียจากอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์สำหรับโรงงานผลิต ศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์นวัตกรรมของเราทั่วโลก ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริษัทแม่

เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Sustainable Packaging Coalition (SPC) โดยผ่านบริษัทแม่ของเรา ซึ่งนำธุรกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐมารวมตัวกัน เพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาธุรกิจสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของเรา:

ภายในปี 2025 บรรจุภัณฑ์ของเราอย่างน้อย 75% จะสามารถนำไปรีไซเคิลได้ รีฟิลได้ ใช้ซ้ำได้ ทำจากวัสดุรีไซเคิล หรือนำมาคืนได้

100% ของกล่องกระดาษที่ได้จากผืนป่าของเราจะได้รับการรับรอง FSC ภายในปี 2568 ซึ่งหมายความว่าบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นจะทำจากวัสดุที่มาจากป่าที่มีการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบเท่านั้น

มรดกที่สืบทอดจากอังกฤษ

ด้วยความผูกพันอย่างลึกซึ้งที่มีต่อรากเหง้าจากประเทศอังกฤษ ความรักที่เรามีต่อบ้านเกิดและบุคลิกความเป็นอังกฤษที่เป็นเอกลักษณ์และแหวกแนวนี้สะท้อนออกมาในทุกสิ่งที่เราทำ สำหรับ Jo Malone London…ไม่มีที่ไหนจะเหมือนกับบ้านเกิดอันเป็นที่รัก และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ 97% ของผลิตภัณฑ์ของ Jo Malone London ผลิตขึ้นในประเทศอังกฤษ

เทียนตกแต่งบ้านของเราทำขึ้นด้วยมือในโรงนมที่ถูกดัดแปลงในย่านเซาท์ดาวน์ เทียนแต่ละชิ้นจะผ่านมือของช่างทำเทียนผู้ชำนาญการ 16 คน และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากระบวนการนี้เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยทั้งศิลปะและความอดทนไปพร้อมๆ กัน

โรงงานผลิตหลักของเราตั้งอยู่ในนิวแฮมป์เชียร์ ซึ่ง 90% ของผลิตภัณฑ์ของเราถูกผลิตขึ้นที่นี่ โรงงาน Whitman Laboratories แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะโดยใช้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเมกะวัตต์ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 12-14% ของความต้องการไฟฟ้าต่อปี (และมากถึง 95% ในช่วงฤดูร้อน) และโรงงานแห่งนี้ก็ยังมีส่วนสนับสนุนพันธกิจของบริษัทแม่ซึ่งมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิให้เหลือศูนย์อีกด้วย

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงงานแห่งนี้ในปีงบประมาณ 2020 โดยประมาณคิดเป็น 830 MWh (เมกะวัตต์ชั่วโมง) ซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ 490 เมตริกตันต่อปี (เทียบเท่าการจ่ายไฟตลอดทั้งปีให้กับบ้านเรือนในสหราชอาณาจักรได้ 268 หลัง)  นับตั้งแต่ที่เราได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้านี้ในเดือนตุลาคม 2560 ระบบนี้ก็ได้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแล้วมากกว่า 2,000 MWh ต่อชั่วโมง สำหรับ Jo Malone London การทำเช่นนี้บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อความรักต่อประเทศบ้านเกิดเมืองนอนนั้นมีมากพอๆ กับความรักในสิ่งที่ทำ เราจึงใส่ความพยายามลงไปอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปกป้องสิ่งที่ล้ำค่านั้นไว้ให้ดีที่สุด

Find Out More


พันธกิจเพื่อการกุศลของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยขจัดบาดแผลในใจให้กับผู้คนที่เผชิญปัญหาด้วยการให้การสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพจิตและโครงการการกุศลที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคม


แนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของเรา

ในขณะที่ธรรมชาติจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราตลอดไป Jo Malone London มีปณิธานที่จะได้มีส่วนร่วมในการปกป้องโลกอันสวยงามและเป็นที่รักใบนี้ไปพร้อมกับงานของเราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน