Customer Service

การจัดส่งสินค้า

โจ มาโลน ลอนดอน ขอขอบพระคุณที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก โจ มาโลน ลอนดอน ออนไลน์ บูทีค

ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าการจัดส่งสินค้าของท่าน อาจมีความล่าช้าในช่วงระหว่างวันที่ 28 - 29
เมษายน 2566 เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปนี้

- คำสั่งซื้อสินค้าที่ดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 27 เมษายน 2566 จะได้รับสินค้า
ภายใน 3 วันทำการถัดไป

- คำสั่งซื้อสินค้าที่ดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 จะเริ่มทำการจัด
ส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2566 เป็นต้นไป


ขออภัยในความไม่สะดวก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ 02-460-7100 เวลา 09.00-18.00 น. วันจันทร์ –ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Live Chat


บริการจัดส่งฟรีแบบมาตรฐาน

การจัดส่งแบบมาตรฐาน สำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับก่อน 16.00 น. จะได้รับการดำเนินการและจัดส่งภายใน 2-3 วันทำการในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  และ 3-5 วันทำการสำหรับพื้นที่อื่นๆ
 

*ท่านจะได้รับ SMS จากบริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด (aCommerce Ltd.) หากคำสั่งซื้อของท่านได้ถูกจัดส่งออกจากคลังสินค้า