Customer Service

การจัดส่งสินค้า

ผลิตภัณฑ์ โจ มาโลน ลอนดอน ออนไลน์ บูทีค มีบริการจัดส่งฟรีแบบมาตรฐาน ดำเนินการจัดส่ง
เฉพาะในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์) ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ รายละเอียดการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริการจัดส่งฟรีแบบมาตรฐาน

การจัดส่งแบบมาตรฐาน สำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับก่อน 16.00 น. จะได้รับการดำเนินการและจัดส่งภายใน 2-3 วันทำการในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  และ 3-5 วันทำการสำหรับพื้นที่อื่นๆ
 

*ท่านจะได้รับ SMS จากบริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด (aCommerce Ltd.) หากคำสั่งซื้อของท่านได้ถูกจัดส่งออกจากคลังสินค้า