บุคลากรและสถานที่ทำงานของเรา


ที่ Jo Malone London เราคำนึงถึงบทบาทในฐานะครอบครัวใหญ่ที่มีความห่วงใยอาทรต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างไม่มีประมาณ เรามุ่งมั่นที่จะปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และการเปิดกว้างในสถานที่ทำงานซึ่งเต็มไปด้วยความร่วมมือและการต้อนรับอันอบอุ่นที่ปราศจากการแบ่งแยกและมีความหลากหลาย

เราภูมิใจที่ได้บ่มเพาะบุคลากรผู้มีความสามารถและให้การสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในทีมผ่านความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนครอบครัวของสมาชิกและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความยืดหยุ่น รวมทั้งให้การสนับสนุนความเป็นผู้นำของเพศหญิง และการให้ความสำคัญกับการปกป้องสุขภาพจิตของพนักงานของเราด้วยการริเริ่มโครงการด้านสุขภาพจิตภายในองค์กร ความหวังของเราคือการสร้างชุมชนที่ทุกคนจะได้รับการเฉลิมฉลองในความเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง

ปณิธานแห่งความเอื้ออารี

หนึ่งในความภาคภูมิใจของเราคือการได้เป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นมาจากรากฐานของความเอื้ออารีที่มีต่อกัน ซึ่งจิตวิญญาณแห่งความเอื้อเฟื้อนี้ได้ถูกถักทอขึ้นผ่านทุกการสร้างสรรค์ในทุกสิ่งที่เราทำและในทุกอย่างที่เราเป็น ผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นทุกชิ้นได้รับการพัฒนาขึ้นจากการใคร่ครวญมาเป็นอย่างดีเพื่อมอบการดูแลปรนนิบัติที่น่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตนเองหรือการปฏิบัติต่อผู้อื่น

นอกจากนี้เรายังหวังว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปจะเป็นข้อความแห่งความเอื้อเฟื้อและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกับสังคมและชุมชน เพราะเราเชื่ออย่างหมดใจว่าเมื่อเราทำสิ่งต่างๆ โดยมีความเอื้ออารีเป็นพื้นฐาน ผลแห่งความดีนั้นจะนำมาซึ่งความสำเร็จในที่สุด

สุขภาวะทางจิตใจ (จากภายในสู่ภายนอก)

ในฐานะของผู้ประกอบธุรกิจเราปรารถนาที่จะทำในสิ่งที่เราพูด จากข้อมูลทางสถิติในปัจจุบันมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าหนึ่งในประชากรหกคนในสหราชอาณาจักรประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตในที่ทำงาน โดย 12.7% ของวันที่ลาป่วยทั้งหมดสามารถบ่งบอกถึงภาวะสุขภาพจิตของพนักงานได้ องค์กรของเรามีทีม 'ผู้ช่วยพยาบาลด้านสุขภาพจิต' หรือ ‘Mental Health First Aiders’ ที่ได้รับการฝึกอบรมกับ St John’s Ambulance Service เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงสัญญาณความทุกข์ใจในหมู่เพื่อนร่วมงานและจัดเตรียมเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสนทนาเพื่อคลายความทุกข์ของสมาชิก

เราเชื่อว่าการส่งเสริมการสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งมีการเปิดกว้างและให้การยอมรับต่อผู้อื่น พนักงานของเราทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรม LifeWorks ซึ่งเป็นโปรแกรมเพื่อสุขภาพที่ช่วยจัดการปัญหาส่วนตัวและปัญหาทางอาชีพซึ่งให้คำปรึกษาระยะสั้นสูงสุดหกครั้งต่อปัญหา/ต่อปี รวมถึงให้สิทธิ์ในการเข้าถึงโปรแกรมสุขภาพออนไลน์อีกด้วย

การสนับสนุนด้านครอบครัวและความยืดหยุ่นในการทำงาน

เราเชื่อว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่ต้องมาก่อนและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคง เพื่อที่พนักงานของเราจะสามารถจัดการกับภาระหน้าที่ทั้งจากการทำงานและชีวิตครอบครัวในแต่ละวันได้อย่างราบรื่น เราจึงมองหาการพัฒนาและทบทวนนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัวและสร้างความยืดหยุ่นในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรของเราทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรม Lifeworks โปรแกรมสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการปัญหาทั้งในเรื่องส่วนตัวและอาชีพการงาน โครงการริเริ่มนี้ให้การสนับสนุนทุกคนในการรับมือกับความเครียด การจัดการสุขภาพจิตที่ดี การจัดการกับความกังวลด้านการเงิน และการช่วยเหลือผู้ปกครองด้วยการจัดเตรียมแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครองสามารถสื่อสารกับบุตรหลานของตนให้ดีขึ้น

เราภูมิใจที่ได้เสนอความคิดริเริ่มมากมายที่ช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มและเฉลิมฉลองความหลากหลายในระดับโลก เราให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวและการเรียนรู้ทางออนไลน์ (e-learning) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้การสนับสนุนนและต้อนรับทุกๆ คน ในขณะเดียวกันก็ได้ให้การสนับสนุนกลุ่ม Employee Resource Groups หรือ ERG หลากหลายกลุ่ม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มักเกิดขึ้นจากอัตลักษณ์ทางสังคมโดยทั่วไป เช่น เพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ รสนิยมทางเพศ หรือบทบาทในช่วงชีวิต เช่น ความเป็นผู้ปกครอง โดย  ERG แต่ละกลุ่มจะมอบโอกาสในการพัฒนาทางวิชาชีพให้แก่สมาชิก สนับสนุนการกุศล และสร้างความสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่เปิดกว้างมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะยังคงเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับที่ยังคงรับฟังและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันต่อไป

Find Out More


พันธกิจเพื่อการกุศลของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยขจัดบาดแผลในใจให้กับผู้คนด้วยการให้การสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพจิตและโครงการการกุศลที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคม


แนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของเรา

ในขณะที่ธรรมชาติจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราตลอดไป Jo Malone London มีปณิธานที่จะได้มีส่วนร่วมในการปกป้องโลกอันสวยงามและเป็นที่รักใบนี้ไปพร้อมกับงานของเราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน