พันธกิจเพื่อการกุศลของเรา


Jo Malone London มุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตและการฟื้นฟูจากธรรมชาติให้แก่ผู้ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในชีวิตส่วนตัวอันเจ็บปวด ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ การสนับสนุน และการช่วยขจัดบาดแผลในใจทีละขั้นตอน

เราได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติมาอย่างยาวนาน จึงตระหนักดีว่าการดำรงอยู่ของดอกไม้และพืชพรรณทำให้เรารู้ว่าชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามได้อย่างที่คาดไม่ถึง แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นความยากได้อย่างที่ไม่คาดคิดด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากบาดแผลทั้งหมดไม่ได้ปรากฏขึ้นพร้อมๆ กัน ในขณะที่หนึ่งในสี่ของประชากรในสังคมปัจจุบันคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพจิตไปตลอดชีวิต ปัญหานี้จึงยังไม่ถูกมองว่าเป็นความเจ็บป่วยและไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร  สำหรับโจ มาโลน ลอนดอน แล้ว นี่เป็นข้อจำกัดที่เราต้องการจะข้ามผ่านไปให้ได้

พันธกิจของเราคือการสร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยง และยกระดับอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนด้วยกลิ่นหอมที่ตราตรึงใจมาโดยตลอด ดังนั้นการร่วมงานกับองค์กรการกุศลด้านสุขภาพจิตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจึงเป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติของพันธกิจอันทรงคุณค่านี้ เพื่อที่จะทำหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือสมาชิกในสังคมที่อ่อนแอที่สุด ช่วยให้ผู้คนพูดถึงความรู้สึกในใจของตนออกมาได้อย่างอิสระ และสร้างสวนดอกไม้ที่ผู้คนจะสามารถมาสัมผัสกับธรรมชาติและฟื้นฟูจิตใจได้อย่างแท้จริง

จนถึงปัจจุบัน Jo Malone London ได้บริจาคเงินสนับสนุนกว่า 3.38 ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรการกุศลด้านสุขภาพจิตทั่วโลก เพื่อช่วยปลุกจิตสำนึกและขจัดบาดแผลในใจให้จางหาย พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและสร้างพลังใจให้แก้ผู้คนในการที่จะฟื้นฟู เชื่อมต่อ และเติบโตต่อไป

จดหมายรักจากอังกฤษ

จดหมายรักจากอังกฤษนี้เปิดเผยถึงเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังการสร้างความแตกต่างในเชิงบวกของแบรนด์หรูหรา ภาพยนตร์เรื่องนี้ผลิตโดย BBC StoryWorks Commercial Productions ที่ต้องการสำรวจว่าเราที่ Jo Malone London มอบแสงสว่างให้กับปัญหาด้านสุขภาพจิต รวมทั้งให้การสนับสนุนผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและช่วยให้ผู้คนสามารถฟื้นฟู เชื่อมต่อ และเติบโตได้อย่างไร เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนโปรเจ็ค Thrive มาเกือบหนึ่งทศวรรษ ควบคู่ไปกับงานการกุศลที่สร้างแรงบันดาลใจอื่นๆ และโครงการที่อุทิศตนเพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

พันธกิจของ Thrive คือการใช้ประโยชน์จากพลังของการทำสวนเพื่อมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต โดยเราได้ร่วมมือกับ Thrive เพื่อสร้างสรรค์นิยามใหม่ของ The Old English Garden ใน Battersea Park ของลอนดอน ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าอัญมณีที่ถูกละเลยเม็ดนี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่เบ่งบานและได้รับการดูแลจากชาวสวนฝึกหัดซึ่งเป็นผู้ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านสุขภาพจิตมาโดยตลอดได้อย่างไร

พันธมิตรด้านการกุศลทั่วโลกของเรา

ขณะนี้เราได้ให้การสนับสนุนองค์กรการกุศล 11 แห่งในสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของเรา และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เราได้จับมือกับพันธมิตรด้านการกุศลทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น โดยเราจะให้การสนับสนุนโครงการที่เน้นถึงการตระหนักรู้ การป้องกัน และการฟื้นฟูปัญหาสุขภาพจิต สิ่งที่เรามุ่งเน้นเริ่มต้นด้วยงานการกุศลด้านปัญหาสุขภาพจิตและโครงการที่เชื่อมโยงกับสวนและพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสวนและสุขภาพจิตเป็นรากฐานสำคัญของโครงการ Social Impact programme ของเรา เราจึงพัฒนาพื้นที่กลางแจ้งที่เราสนับสนุนอยู่ให้สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะทั่วไป ในขณะที่การบำรุงรักษาและการดูแลสวนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการบำบัดด้วยพืชสวนสำหรับชาวสวนที่เป็นลูกค้าของเรา แม้ว่าพันธมิตรและโครงการการกุศลที่ตามมาทีหลังอาจไม่มีความเชื่อมโยงกับสวนเหล่านี้ แต่ก็มีรากฐานมาจากความต้องการในการแก้ปัญหาสุขภาพจิตเช่นเดียวกัน 

องค์กรการกุศลเพื่อการตระหนักรู้ของเรา (เช่น Anna Freud Center ในสหราชอาณาจักร) ช่วยลดเลือนบาดแผลในใจที่เป็นปัจจัยแวดล้อมปัญหาด้านสุขภาพจิต ช่วยเพิ่มการตระหนักถึงสัญญาณเริ่มต้นของปัญหา และสนับสนุนให้ผู้คนสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างเปิดเผย องค์กรการกุศลในพื้นที่ป้องกันจะทำงานร่วมกับกลุ่มเสี่ยงและเด็ก (75% ของปัญหาสุขภาพจิตเริ่มต้นเมื่อมีอายุ 18 ปี) เช่น NSPCC ในสหราชอาณาจักรและ Mirai no Morai ในประเทศญี่ปุ่น และเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษา เราจึงทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลและโครงการต่างๆ ที่สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในสังคมและความสำเร็จในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต ตัวอย่างเช่น โปรเจ็ค Thrive ในประเทศอังกฤษ และ Fountain House ในอเมริกาเหนือ

แม้ว่าความมุ่งมั่นส่วนใหญ่ของเราเป็นการช่วยเหลือทางการเงิน แต่เราก็นำเสนอทรัพยากรประเภทอื่นๆ ให้กับองค์กรการกุศลที่ได้รับเลือกด้วย อีกทั้งพนักงานของเราเองก็ยังรับอาสาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในโครงการต่างๆ และแสดงถึงความเอื้ออาทรด้วยการช่วยบริจาคผ่านกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนและการขายเพื่อการกุศล เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่พันธมิตรของเราทุกราย เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนด้านการสื่อสาร การวางแผนกิจกรรม และเพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับความคิดริเริ่มของพวกเขา


บุคลากรและสถานที่ทำงานของเรา

การสนับสนุนความสามารถและสวัสดิภาพของทีมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา Jo Malone London จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่อบอุ่นเป็นกันเองและยอมรับในความหลากหลาย


แนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของเรา

ในขณะที่ธรรมชาติจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราตลอดไป Jo Malone London มีปณิธานที่จะได้มีส่วนร่วมในการปกป้องโลกอันสวยงามและเป็นที่รักใบนี้ไปพร้อมกับงานของเราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน