NEW

Wood Sage & Sea Salt Cologne Miniature

น้ำหอมกลิ่น Woody ผู้หญิง ที่จะพาคุณหลีกเร้นจากความวุ่นวาย ไปพบกับที่แห่งความสงบที่มีเพียงเสียงกระซิบของคลื่น และสายลม บนหาดสีขาว ความสดชื่นจากซีซอลท์ ละอองความหอม ปลุกชีวิตชีวาและจิตวิญญาณด้วยแร่และหินผาของชายฝั่งอังกฤษ บรรยากาศแห่งธรรมชาติ ราวกับอยู่ในความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าติดชายทะเล เปี่ยมสุข สงบ ผ่อนคลาย

Wood Sage & Sea Salt Cologne Miniature
9ml

รีวิว