Candles

อบอุ่นสุขใจใต้แสงเทียน เทียนที่หรูหราแต่ละชิ้นของเราทำด้วยมือในประเทศอังกฤษและมอบกลิ่นหอมกรุ่นที่จะช่วยให้ทุกห้องของคุณน่ารื่นรมย์

NEW

300G

NEW

300g

NEW

300G

NEW

300G

NEW

300g

NEW

300g

200g

2100g

200g

200g

Ramadan

200g

BESTSELLER

200g

600g

600g

200g

200g

200g

3KG

300g

200g

65g

200g

200g

600g

200g

600g

200g

200g

65g

200g

BESTSELLER

200g

200g

200g

200g

200g

65g

200g

200g

BESTSELLER

200g

#CANDLES

Share your favourite scents with us. Tag @JoMaloneLondon in your Instagram post for a chance to be featured.