วัฒนธรรมแห่งความเอื้ออารี

เราทราบดีว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนเป็นความความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของเรา การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบจึงเป็นสาเหตุที่ความเอื้ออารีถูกถักทออยู่ในทุกสิ่งที่เราทำ


พันธกิจเพื่อการกุศลของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยขจัดบาดแผลในใจให้กับผู้คนด้วยการให้การสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพจิตและโครงการการกุศลที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคม


แนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของเรา

ในขณะที่ธรรมชาติจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราตลอดไป Jo Malone London มีปณิธานที่จะได้มีส่วนร่วมในการปกป้องโลกอันสวยงามและเป็นที่รักใบนี้ไปพร้อมกับงานของเราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน


บุคลากรและสถานที่ทำงานของเรา

การสนับสนุนความสามารถและสวัสดิภาพของทีมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา Jo Malone London จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่อบอุ่นเป็นกันเองและยอมรับในความหลากหลาย