Myrrh & Tonka Cologne Intense 

กลิ่นหอมที่เข้มข้นลึกซึ้งของน้ำเลี้ยงจากต้นเมอรห์ในนามีเบียที่ถูกเก็บมาด้วยมือ อ้อยอิ่งไปกับสัมผัสที่อบอุ่นของอัลมอนด์ และ ถั่วตองก้าที่ให้สัมผัสแบบวานิลลา ทั้งสูงค่าและน่าหลงใหล

100ml

165ml

Ramadan

200g

200ml

BESTSELLER

200g

100ml

200g

100ml

BESTSELLER

9ml

250ml