เลือกการบริการออนไลน์

บริการจัดส่ง , เลือกสินค้าขนาดทดลอง

บริการจัดส่ง , เลือกสินค้าขนาดทดลอง

เราอยากให้การซื้อสินค้าช่วงเทศกาลของคุณพิเศษยิ่งขึ้น
ทุกการสั่งซื้อครบ 2,500 บาทขึ้นไป คุณสามารถเลือกบริการเหล่านี้ได้

เลือกการบริการ
จัดส่งฟรี
กลิ่นหอมขนาดดีลักซ์

การบริการนี้มีถึงเฉพาะวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือเมื่อสินค้าพิเศษหมดลงเท่านั้น การบริการนี้สำหรับรายการซื้อสินค้าที่ jomalone.co.th ด้วยมูลค่า 2,500.00 บาทขึ้นไปเท่านั้น การบริการนี้สำหรับ 1 บริการต่อ 1 รายการสั่งซื้อเท่านั้น การบริการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า