Wild Bluebell

ดอกไม้สีแซฟไฟร์ที่ผลิบานภายใต้ร่มเงาของผืนป่า ดอกบลูเบลล์ต้องน้ำค้างถูกนำมาผสานเข้ากับดอกลิลลี่ออฟเดอะวัลลีย์และกุหลาบ eglantine สร้างสรรค์ลูกเล่นจากกลิ่นหอมของลูกพลับ

165ml

250ml

50ml

30ml

200g