Wild Bluebell

ดอกไม้สีแซฟไฟร์ที่ผลิบานภายใต้ร่มเงาของผืนป่า ดอกบลูเบลล์ต้องน้ำค้างถูกนำมาผสานเข้ากับดอกลิลลี่ออฟเดอะวัลลีย์และกุหลาบ eglantine สร้างสรรค์ลูกเล่นจากกลิ่นหอมของลูกพลับ