Ode To The Rose

ฉลองความสวยงามของดอกกุหลาบด้วยน้ำหอมใหม่รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น ค้นพบมิติต่างๆ ของดอกกุหลาบที่บานสะพรั่ง ทั้งสวยงามและตราตรึงใจ

สร้างบรรยากาศด้วยกลิ่นหอมของกลีบกุหลาบ

บอกความรู้สึกผ่านดอกกุหลาบ

The Story Behind The Scents