"ตามกฏหมายของรัฐในการเก็บภาษีขาย (VAT) เมื่อมีการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับโปรดทราบว่าภาษีขายจะถูกคำนวนจากยอดรวมของมูลค่าการสั่งซื้อที่ 7%

* หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีขาย โปรดติดต่อเราที่ 02-624-6000"