Decorated Candle Collection

Decorated Candle Collection

ชุดของขวัญสุดแสนพิเศษสำหรับค่ำคืนพิเศษ…เนรมิตแสงเทียนสำหรับค่ำคืนที่หอมหวน ด้วย 3 กลิ่นหอมที่จะตราตรึงใจคุณ ตลอดช่วงเวลาแสนมหัศจรรย์ ภายในเซ็ตประกอบไปด้วยเทียน 200 กรัม กลิ่น Frosted Cherry & Clove, Roasted Chestnut และ Sweet Almond & Macaroon

รีวิว