154 Cologne

จากเลขที่ของถนน อันเป็นที่ตั้งแรกของ Jo Malone™ Boutique ที่เรื่องราวสำคัญของแบรนด์เกิดขึ้นที่นี่ น้ำหอมกลิ่นนี้จึงม่ความพิเศษที่การรวมเอาวัตถุดิบที่เป็นแนวกลิ่นอันมีความหมายกับแบรนด์โจมาโลน อาทิ mandarin, grapefruit, lavender, basil, nutmeg และ vetiver เป็นสำคัญ

154 Cologne
100ml
154 Cologne
30ml

รีวิว