Mimosa & Cardamom

แรงบันดาลใจของเรา

Mimosa & Cardamom ถ่ายทอดจิตวิญญาณของโบฮีเมี่ยน ทันสมัยและตราตรึง, ปลุกเร้าและตื่นตาตื่นใจ


จิตวิญญาณของโบฮีเมี่ยนนี้ดึงเรากลับไปสู่ยุคแห่งการเดินทางของอังกฤษ ที่สำรวจโลกกว้าง และค้นหาสมบัติล้ำค่า
และนี่จึงกลายเป็นช่วงเวลาที่อาร์ทิสต์หยิบเอาศิลปะตะวันออกมาเป็นแรงบันดาลใจที่น่าค้นและมีเอกลักษณ์ จากสีสัน
ของตะวันออกกลาง, น่าหลงใหล และตระการตา

ร่วมประสบการณ์แกลอรี่ของเราด้านล่าง และแชร์สัมผัสโบฮีเมี่ยนสไตล์ของคุณ ด้วยการ #NewBohemian< ก่อนหน้านี้  ต่อไป >