พันธกิจเพื่อการกุศลของเรา


Jo Malone London มุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตและการฟื้นฟูจากธรรมชาติให้แก่ผู้ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในชีวิตส่วนตัวอันเจ็บปวด ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ การสนับสนุน และการช่วยขจัดบาดแผลในใจทีละขั้นตอน

เราได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติมาอย่างยาวนาน จึงตระหนักดีว่าการดำรงอยู่ของดอกไม้และพืชพรรณทำให้เรารู้ว่าชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามได้อย่างที่คาดไม่ถึง แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นความยากได้อย่างที่ไม่คาดคิดด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากบาดแผลทั้งหมดไม่ได้ปรากฏขึ้นพร้อมๆ กัน ในขณะที่หนึ่งในสี่ของประชากรในสังคมปัจจุบันคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพจิตไปตลอดชีวิต ปัญหานี้จึงยังไม่ถูกมองว่าเป็นความเจ็บป่วยและไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร  สำหรับโจ มาโลน ลอนดอน แล้ว นี่เป็นข้อจำกัดที่เราต้องการจะข้ามผ่านไปให้ได้

พันธกิจของเราคือการสร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยง และยกระดับอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนด้วยกลิ่นหอมที่ตราตรึงใจมาโดยตลอด ดังนั้นการร่วมงานกับองค์กรการกุศลด้านสุขภาพจิตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจึงเป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติของพันธกิจอันทรงคุณค่านี้ เพื่อที่จะทำหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือสมาชิกในสังคมที่อ่อนแอที่สุด ช่วยให้ผู้คนพูดถึงความรู้สึกในใจของตนออกมาได้อย่างอิสระ และสร้างสวนดอกไม้ที่ผู้คนจะสามารถมาสัมผัสกับธรรมชาติและฟื้นฟูจิตใจได้อย่างแท้จริง

จนถึงปัจจุบัน Jo Malone London ได้บริจาคเงินสนับสนุนกว่า 3.38 ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรการกุศลด้านสุขภาพจิตทั่วโลก เพื่อช่วยปลุกจิตสำนึกและขจัดบาดแผลในใจให้จางหาย พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและสร้างพลังใจให้แก้ผู้คนในการที่จะฟื้นฟู เชื่อมต่อ และเติบโตต่อไป

Why Mental Health & Gardens

Traditionally, the British have a profound relationship with their gardens. For so many, green spaces can be a therapeutic haven, places to go when emotions need processing. A safe space to reflect and re-centre.

27% of the adult population in the UK¹ will have experienced at least one of a series of mental disorders in the past year. The cost of mental ill health in England is estimated at £105 billion per year².There is a positive correlation between access to green spaces and improved mental health. Parks and green spaces are estimated to save the NHS around £111 million per year based solely on a reduction in GP visits and excluding any savings from prescribing or referrals³. It is also said

that if every household in England had good access to quality green space it could save an estimated £2.1 billion on health care costs⁴. We have therefore chosen to support charities that specialise in mental health in four key areas: awareness, prevention, treatment and support. Working together on projects that provide a routine and a sense of belonging and achievement to those recovering and living with mental health problems. Projects connected to therapeutic horticulture and the restorative power that nature can provide.

To date we have supported the creation of seven charity gardens across the UK providing communities with better access to nature, specifically concentrating our efforts in urban areas where gardens may be scarce. The maintenance and care of these gardens reduce the mental health problems of those attending. The garden forms part of a therapeutic programme.

The space becomes a sanctuary for many. Encouraging individuals to develop their physical and mental health through routine and the sense of achievement gardening can provide. Helping people re-connect and grow.

To date we have supported the creation of eight charity gardens across the UK

จดหมายรักจากอังกฤษ

จดหมายรักจากอังกฤษนี้เปิดเผยถึงเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังการสร้างความแตกต่างในเชิงบวกของแบรนด์หรูหรา ภาพยนตร์เรื่องนี้ผลิตโดย BBC StoryWorks Commercial Productions ที่ต้องการสำรวจว่าเราที่ Jo Malone London มอบแสงสว่างให้กับปัญหาด้านสุขภาพจิต รวมทั้งให้การสนับสนุนผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและช่วยให้ผู้คนสามารถฟื้นฟู เชื่อมต่อ และเติบโตได้อย่างไร เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนโปรเจ็ค Thrive มาเกือบหนึ่งทศวรรษ ควบคู่ไปกับงานการกุศลที่สร้างแรงบันดาลใจอื่นๆ และโครงการที่อุทิศตนเพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

พันธกิจของ Thrive คือการใช้ประโยชน์จากพลังของการทำสวนเพื่อมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต โดยเราได้ร่วมมือกับ Thrive เพื่อสร้างสรรค์นิยามใหม่ของ The Old English Garden ใน Battersea Park ของลอนดอน ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าอัญมณีที่ถูกละเลยเม็ดนี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่เบ่งบานและได้รับการดูแลจากชาวสวนฝึกหัดซึ่งเป็นผู้ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านสุขภาพจิตมาโดยตลอดได้อย่างไร

Fountain House

Research shows that far too many children and young people don’t get any help at all when it comes to dealing with mental health. An increasing number of young adults find their goals derailed by the onset of mental health problems. 37% of students with mental health problems drop out of school, whilst 70% of youth in state and local juvenile justice systems experience mental health challenges. [2]

Fountain House is leading the way in encouraging conversations and offering young people much needed support. Since May 2021, we have supported Fountain House’s College Re-Entry programme, developed to support those at a critical juncture in their lives who, having withdrawn from their studies due to their mental health, are given the tools they need to return to college and successfully achieve their educational goals.

 

 

Find Out More


บุคลากรและสถานที่ทำงานของเรา

การสนับสนุนความสามารถและสวัสดิภาพของทีมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา Jo Malone London จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่อบอุ่นเป็นกันเองและยอมรับในความหลากหลาย


แนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของเรา

ในขณะที่ธรรมชาติจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราตลอดไป Jo Malone London มีปณิธานที่จะได้มีส่วนร่วมในการปกป้องโลกอันสวยงามและเป็นที่รักใบนี้ไปพร้อมกับงานของเราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

1 Mental Health Taskforce NE. The Five Year Forward View for Mental Health. 2016
[cited 2017 May 23]; Available from: england.nhs.uk

2 Mental Health Taskforce NE. The Five Year Forward View for Mental Health. 2016
[cited 2017 May 23]; Available from: england.nhs.uk

3 Revaluing Parks and Green Spaces: Measuring their economic and wellbeing value to individuals, Fields in Trust 2018

4 The role of the natural environment in maintaining healthy lives, Natural England 2009